" Peter-Paul Rauwerda schreef een hypnotiserend psychologisch verhaal dat de lezer heen en weer slingert tussen realiteit en fantasie. In bloemrijke taal die doet denken aan de boeken van Zafón en Garcia Márquez schildert Rauwerda een wereld die nog lang na het dichtslaan van het boek blijft hangen. "
huis